Teckningsoptioner

myFC har följande teckningsoptionprogram för tillfället:

På årsstämman 2017-05-22 beslutade stämman införa ett optionsprogram innebärande emission av högst 2 250 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en kurs motsvarande 200 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på First North under perioden 1 juli – 31 juli 2017. Emissionen riktas till ett dotterbolag till myFC Holding AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner till ett marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner. Tecknings-optionerna kan utnyt­tjas under perioden 15 februari 2020 fram till och med 15 mars 2020.


youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed