Teckningsoptioner

myFC har följande teckningsoptionprogram för tillfället:

På den extra bolagsstämman 2016-11-08 beslutade stämman införa ett optionsprogram innebärande emission av högst 3 472 855 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en kurs motsvarande 250 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på First North under perioden 25 oktober – 8 november 2016. Emissionen riktas till ett dotterbolag till myFC Holding AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner till ett marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner. Tecknings-optionerna kan utnyt­tjas under perioden 1 maj 2018 fram till och med 31 maj 2018.

Bolaget har avsatt 2 733 341 teckningsoptioner till att användas som betalning till Novel Unicorn Ltd. för det samarbetsavtal som parterna tecknade tidigare under 2016. Teckningsoptionerna kommer att utnyttjas i det fall att Novel Unicorn Ltd uppfyller de milestones som specificerats i avtalet. Varje teckningsoption berättigar till täckning av en aktie i bolaget till aktiens kvotvärde.


youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed