Ledning

Peter Friedrichsen

 • Befattning: VD sedan 2019
 • Född: 1964
 • Andra uppdrag: -
 • Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: -
 • Övrig erfarenhet: Peter Friedrichsen är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Under 90-talet verkade han mest inom fordonsindustrin, framför allt på Scania. Efter detta har han bland annat varit VD för Max Move, ett svenskt start-up bolag. Mellan 2006 och 2019 var han VD, koncernchef och Partner för Bergenstråhle & Partners, ett svenskt strategikonsultbolag fokuserat på immateriella rättigheter.
 • Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
 • Aktieinnehav i myFC: N/A
 • Optionsinnehav i myFC: N/A

Ulf Henning

 • Befattning: CFO i Bolaget sedan 2014 och CFO i myFC AB sedan 2012.
 • Född: 1955.
 • Andra uppdrag: Styrelseledamot i myFC AB. Extern firmatecknare i Bolaget.
 • Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Extern firmatecknare i myFC AB.
 • Övrig erfarenhet: Ulf har lång erfarenhet från ledande befattningar i olika företag. Under perioden 2007-2012 arbetade han som CFO i eWork och var med om att börsintroducera bolaget på Stockholm OMX. Ulf har också arbetat inom MTG-gruppen där han under nio års tid var anställd som VD för ett av dotterbolagen. Ulf har styrelseerfarenhet från ett flertal dotterföretag till eWork. Ulf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
 • Aktieinnehav i myFC: 142,381.
 • Optionsinnehav i myFC: 300,000.

Torbjörn Möller

 • Befattning: COO i Bolaget sedan 2018.
 • Född: 1965.
 • Andra uppdrag: Nej.
 • Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Nej.
 • Övrig erfarenhet: Torbjörn har mer än 14 års COO-erfarenhet, senast från Pricer och dessförinnan från ögonstyrningsbolaget Tobii och spelförlaget och spelutvecklaren EA DICE. Torbjörn har en Civilingengörsexamen från KTH i elektroteknik.
 • Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
 • Aktieinnehav i myFC: 26,666.
 • Optionsinnehav i myFC: 250,000.

Michael Glantz

 • Befattning: CPO i Bolaget och CPO i myFC AB sedan 2011.
 • Född: 1975.
 • Andra uppdrag: -.
 • Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: -.
 • Övrig erfarenhet: Michael har lång erfarenhet av produktutveckling och produktion inom telekom/plastindustri samt mycket goda erfarenheter inom projektledning, produktutveckling, processutveckling och industrialisering. Michael har även lång erfarenhet från internationella företag som Nolato AB, Nypro A/S och Sabic Innovative Plastics. Michael har studerat konstruktion och industridesign vid Kristianstad Högskola.
 • Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
 • Aktieinnehav i myFC: 54,947.
 • Optionsinnehav i myFC: 300,000.

Tord Karlin

 • Befattning: Forsknings- och utvecklingsdirektör sedan oktober 2018.
 • Född: 1966.
 • Andra uppdrag: Nej.
 • Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Nej.
 • Övrig erfarenhet: Tord Karlin har mångårig erfarenhet från elektronikbranschen, senast som teknikutvecklings-direktör på elektronikföretaget Mycronic. Han har en doktorsexamen från KTH inom fasta tillståndets elektronik. På myFC leder han FoU-ansvaret.
 • Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
 • Aktieinnehav i myFC: 38,070.
 • Optionsinnehav i myFC: 0.

Sebastian Weber

 • Befattning: CTIO i myFC AB sedan maj 2018.
 • Född: 1969.
 • Andra uppdrag: VD och ägare, rebew AB.
 • Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Senior Director System and Software and Site Manager Malmö för Fingerprint Cards AB, 2013-2018.
 • Övrig erfarenhet: Sebastian har en mångårig erfarenhet i ledande befattningar i telekom/mobiltelefoniindustrin och har de senaste 5 åren varit instrumentell i Fingerprint Cards snabba tillväxt genom att säkerställa kompetens och marknadsledande integrerbara produkter för mobiltelefonikunderna. Sebastian har en gedigen teknisk kompetens inom elektronik och mjukvara samt att utveckla och leda stora organisationer och utvecklingsprojekt på så väl Ericsson som Fingerprint Cards. Sebastian är civilingenjör i elektroteknik vid Lunds universitet.
 • Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
 • Aktieinnehav i myFC: 50,000.
 • Optionsinnehav i myFC: 0.
youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed