Certified Advisor

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Avanza Bank, som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är certified adviser för myFC Holding AB. En certified adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North. Avanza Bank, som är myFC Holdings Certified Adviser, äger inte några aktier i myFC Holding.

Avanza Bank
Regeringsgatan 103
111 93 Stockholm
www.avanza.se
ca@avanza.se
+46 (8) 409 421 20

youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed