myFC Holding AB:s valberedning utsedd

Valberedningen i myFC Holding AB har utsetts inför årsstämman 2019.

I valberedningen ingår:

· Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
· Annelie Enquist, utsedd av Skandia Fonder
· Paul Guy, utsedd av Eshara Capital Ltd
· Jörgen Lantto, Styrelseordförande i myFC

Valberedningen har utsett Malin Björkmo till sin ordförande.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 12:30 CET.  

Dela pressmeddelande

Ladda ner pdf

Håll dig uppdaterad

Prenumerera
youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed