myFC Holding AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2018

Helåret januari – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 577 Kkr (337)
 • Rörelseresultatet uppgick till -91,2 Mkr (-68,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,63 kr (-2,25)

Kvartalet oktober – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 110 Kkr (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,2 Mkr (-38,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,51 kr (-1,12)

Väsentliga händelser oktober – december 2018

 • myFC visar referensplattform för smartphoneintegrering och teknik för skydd från piratkopierade bränslekort
 • myFC lanserar JAQ Hybrid i Japan tillsammans med Lightec Inc
 • Ramavtal med Telling löper ut och myFC fortsätter marknadsföra JAQ Hybrid till befintliga och nya kunder i Kina

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • myFC höjer energinivån i företagets bränslekort efter kemitekniska genombrott
 • Valberedningen föreslår Ann-Sofie Nordh till myFC:s styrelse
 • myFC får sydafrikansk order på 2 000 JAQ Hybrid
 • myFC utvecklar smarta skal till smartphones, visar prototyp för Samsung Galaxy S10 vid MWC Barcelona
 • myFC avvecklar sin andel i samriskbolag och planerar ny struktur i Kina
 • myFC föreslår företrädesemission om 56 MSEK för offensiva satsningar inom integration av bränsleceller i smartphones och fordon

Datum för delårsrapport och årsstämma

 • Delårsrapport för perioden jan–mars 2019 rapporteras 31 maj 2019
 • Årsstämma flyttas till den 11 juni 2019

Kommentar från vd Björn Westerholm: ”Vi har under årets fjärde kvartal haft fortsatt god teknikutveckling inom våra fokusområden smartphones och fordonsindustrin. Fordonsindustrins intresse för vår teknologi har ökat, och vi får allt fler kontaktförfrågningar från många stora industriaktörer, framför allt från Kina och Europa. För att ta tillvara på detta momentum för vår teknologi föreslår vi en företrädesemission om 56 miljoner kronor med en övertilldelningsoption om ytterligare 14 miljoner kronor.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:05 CET.  

Dela pressmeddelande

Ladda ner pdf

Håll dig uppdaterad

Prenumerera
youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed