myFC och Gränges AB påbörjar gemensamt utvecklingsprojekt för LAMINA REX

MyFC kommer att inleda ett nytt utvecklingsprojekt med Gränges AB. Målet för det gemensamma utvecklingsprojektet är prototyper av myFC:s nästa generations reaktor- och thermal management-system för LAMINA REX-systemet.

Det gemensamma utvecklingsprojektet rör bränslegenereringssystemet för LAMINA REX. Mer specifikt kommer arbetet att fokusera på att utveckla en lösning för vattenbaserad kylning för nästa generation av myFC:s bränslereaktor. Projektet omfattar design, tillverkning och test av prototyper. Arbetet kommer att genomföras av personal från båda företagen i ett projekt som förväntas pågå fram till åtminstone mitten av 2020.

  Gränges expertis inom thermal management-system är svårslagen, och de är en stark partner i arbetet för att höja tekniknivån och integrera vårt LAMINA REX-system i batteridrivna fordon. Vi är stolta över att vara deras partner och ser fram emot detta samarbete, säger Pouya H. Moud, utvecklingschef för LAMINA REX på myFC.

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och andra nischmarknader. När det gäller material för lödda värmeväxlare är Gränges världsledande med en marknadsandel på cirka 20 procent.

LAMINA REX är en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare med ambitionen att så mycket som dubblera räckvidden för medelstora elektriska fordon genom att möjliggöra bränsleskapande ombord.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 08:50 CET.  

Share this

Download pdf

Stay updated

Subscribe
youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed