Klargörande gällande myFC:s PowerCard

Ett datablad med inkorrekt teknisk specifikation för JAQ Hybrid och dess patenterade bränslekort är i omlopp.

myFC vill klargöra att det PowerCard som är certifierat och kommersiellt tillgängligt för företagets bränslecellsbaserade powerbank JAQ Hybrid har en kapacitet på omkring 17 000 J, vilket tidigare tillkännagivits. Skulle ett bränslekort från myFC med högre kapacitet möta IEC-certifieringskraven och nå kommersiell tillgänglighet kommer myFC att meddela detta enligt gällande riktlinjer. Eventuella rapporter om att ett sådan kort existerar idag är falska.

Share this

Download pdf

Stay updated

Subscribe
youtubevideocoverusb-compliantusb-compliant-whiteusb-compliant_hybridtwittertimespeakerResurs 4Resurs 1sent-mailsearchright-arrowResurs 6Resurs 3Resurs 5powerbank_72power_cardpower_cardpower_cardplayplay-outlineplay-buttonoutput_poweroutput_poweroutput_powermutemenumenu_8menu_7menu_6menu_5menu_4menu_3menu_2map-markerlogo_oldlocationlinkedininstagramfuelfacebookdownloadclosecisionsignupcision_stay_updatedcision_signupchargerchargerchargercescertificatecertificatecertificatecertificatecarJAQ_batteryJAQ_batteryJAQ_batterycalendarbatteryangle-upangle-rightangle-leftangle-downairplaneairplaneairplaneadd
Stay Updated
Megafon_fixed